Veřejné zakázky Města Dačice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dačice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov
podlimitní Hodnocení 25.10.2023 16.11.2023 09:00
Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku II
podlimitní Hodnocení 17.10.2023 21.11.2023 09:00
Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty, Český Rudolec - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2023 25.10.2023 13:00
LED technologie pro Obec Český Rudolec a místní části - veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2023 27.10.2023 13:00
Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2023 12.06.2023 12:00
Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2022 28.02.2022 12:00
Oprava mostu přes Volfířovský potok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2022 10.02.2022 15:00
Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 24.07.2020 10:00
všechny zakázky