Profil zadavatele: Vodovod Landštejn

  • Název: Vodovod Landštejn
  • IČO: 60817771
  • Adresa:
    Krajířova 27
    38001 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_402.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení