Profil zadavatele: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

  • Název: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
  • IČO: 60816180
  • Adresa:
    Krajířova 27
    38001 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_392.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky, V. etapa
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 09:00
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY, V. ETAPA – SKRÝVKA ORNICE
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2021 28.01.2021 12:30
Výběr dodavatele (projektanta) pro projekt „Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky (V. – VII. etapa)“ - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 09:00
Dodávka nádob pro sběr jedlých olejů pro DSO SLKOB
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 25.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016