Veřejná zakázka: Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 358
Systémové číslo: P22V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2022
Nabídku podat do: 12.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“, a to podle příslušné projektové dokumentace, která je součástí přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Jedná se o stavbu, jejímž účelem je změna v zásobování pitnou vodou obce Malý Pěčín, tj. vybudování přívodního vodovodního řadu, asanace stávajícího vodního zdroje, úprava související infrastruktury v katastrálních územích Malý Pěčín a Velký Pěčín, a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby.

Vodovodní řad o délce 1229 m bude na skupinový vodovod napojen přes Velký Pěčín a ukončen bude v místě současného vodního zdroje, kde bude umístěna nová automatická tlaková stanice (ATS) pro zvýšení tlaku. Stávající tři kopané studny budou odstrojeny a zlikvidovány inertním zásypem. Na nově vybudovaném přívodním potrubním řadu budou instalovány podzemní hydranty (kalníky a vzdušníky).

Pro ATS bude proveden rozvod NN, snímání a telemetrický přenos dat pomocí řídicí jednotky s funkcí řízení čerpadel a monitoringem všech dalších potřebných signálů (chody a poruchy motorů, signály přepínače čerpadel, vstup do objektu, vodoměr), pro napájení ATS bude využita stávající přípojka NN. Řízení dálkového přenosu bude provedeno i pro armaturní a vodoměrnou šachtu AVŠ1, kdy napájení přenosu dat u AVŠ1 bude provedeno solárním panelem s baterií.

Pro hygienické zabezpečení vody a hlídání a doplňování hladiny ve vodojemu bude instalována příslušná technologie dle projektové dokumentace.

Součástí stavby je také demontáž stávající technologie armaturní komory vodojemu Malý Pěčín, odstranění současného oplocení jímacího území (dl. 352 m) a následně vybudování nového oplocení (dl. 40 m).

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 052 463 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky