Veřejné zakázky Města Dačice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dačice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikací místních částí Dačice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2019 29.07.2019 14:00
Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 17.07.2019 10:00
Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Část 1 - Technologie
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Část 3 - Nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Část 2 - Digitální jazykové laboratoře, Homework
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2019 21.06.2019 10:00
Oprava chodníků v Máchově ulici (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 24.06.2019 10:00
všechny zakázky