Veřejné zakázky Města Dačice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dačice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníku v ul. Bezručova - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 05.04.2023 12:00
Modernizace soustavy veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2023 17.03.2023 10:00
Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 01.03.2023 23.03.2023 09:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 04.04.2023 09:00
Vytápění ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 16.02.2023 09.03.2023 09:00
Střecha nad zázemím tělocvičny ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 16.02.2023 10.03.2023 09:00
Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Prodloužení chodníku v Chlumci u čp. 3 směr Nové Dvory
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2022 28.02.2022 12:00
Oprava mostu přes Volfířovský potok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2022 10.02.2022 15:00
Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 24.07.2020 10:00
všechny zakázky