Profil zadavatele: Obec Dobrohošť

  • Název: Obec Dobrohošť
  • IČO: 00512788
  • Adresa:
    Dobrohošť 18
    38001 Dobrohošť
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_728.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava místní komunikace na p.č. 650/2 Dobrohošť
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 05.03.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016