Profil zadavatele: Obec Kostelní Vydří

  • Název: Obec Kostelní Vydří
  • IČO: 00477303
  • Adresa:
    Kostelní Vydří 4
    38001 Kostelní Vydří
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_610.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Víceúčelové hřiště Kostelní Vydří
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2022 07.10.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016