Profil zadavatele: Obec Třebětice

  • Název: Obec Třebětice
  • IČO: 00666548
  • Adresa:
    Třebětice 11
    38001 Třebětice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_603.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 12.09.2022 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016