Profil zadavatele: Obec Budeč

  • Název: Obec Budeč
  • IČO: 00246379
  • Adresa:
    Budeč 70
    37892 Budeč
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_555.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní dům na p.č.st 1/1, k.ú. Budeč - statické zajištění konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 04.02.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016