Profil zadavatele: Obec Budíškovice

  • Název: Obec Budíškovice
  • IČO: 00246387
  • Adresa:
    Budíškovice 127
    37891 Budíškovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_462.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba skladu k objektu č.p. 2 Budíškovice
VZ malého rozsahu Objednáno 17.02.2023 28.03.2023 19:00
Výměna střešní krytiny ZŠ Budíškovice, Budíškovice č.p. 58.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2022 07.03.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016