Profil zadavatele: Obec Český Rudolec

  • Název: Obec Český Rudolec
  • IČO: 00246441
  • Adresa:
    Český Rudolec 123
    37883 Český Rudolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZTV sídliště Za Hanouskovými, Český Rudolec
podlimitní Zadáno 30.06.2020 17.07.2020 10:00
Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
podlimitní Hodnocení 25.06.2020 24.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016