Profil zadavatele: Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213

  • Název: Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213
  • IČO: 75000067
  • Adresa:
    B. Němcové 213/V
    Dačice
    380 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_370.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení