Profil zadavatele: Město Dačice

  • Název: Město Dačice
  • IČO: 00246476
  • Adresa:
    Krajířova 27, 380 13 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín
podlimitní Zadáno 27.07.2022 12.08.2022 09:00
Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 08.08.2022 10:00
Rozšíření skateparku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 05.08.2022 10:00
Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 14.07.2022 10:00
Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 27.06.2022 12:00
Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 13.06.2022 12:00
Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 20.05.2022 12:00
Oprava chodníku v ul. Bezručova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 06.05.2022 12:00
Odvlhčení zdiva bytového domu č.p. 303, Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 21.03.2022 12:00
Výkon technického dozoru investora na stavbách „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa“ a „Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 07.03.2022 09:00
Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2022 28.02.2022 12:00
Výměna šnekového čerpadla v ČOV Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 01.03.2022 15:00
Zateplení BD 304/I Bratrská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 21.02.2022 12:00
Dodávka sanitárních kontejnerů pro město Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 24.02.2022 12:00
Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa
podlimitní Zadáno 03.02.2022 11.03.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››