Profil zadavatele: Město Dačice

  • Název: Město Dačice
  • IČO: 00246476
  • Adresa:
    Krajířova 27, 380 13 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
podlimitní Zadáno 20.09.2019 08.10.2019 09:00
Oprava komunikací místních částí Dačice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 31.07.2019 10:00
Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 17.07.2019 10:00
Část 1 - Technologie
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Část 2 - Digitální jazykové laboratoře, Homework
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Část 3 - Nábytek
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 30.07.2019 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 21.06.2019 10:00
Oprava chodníků v Máchově ulici (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 24.06.2019 10:00
Místní komunikace k RD, Borek u Dačic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2019 30.04.2019 13:00
Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 23.04.2019 10:00
Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 13:00
Mobilní podium a zastřešení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 12.03.2019 13:00
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 11.03.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Za Lávkami
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2019 18.02.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››