Profil zadavatele: Město Dačice

  • Název: Město Dačice
  • IČO: 00246476
  • Adresa:
    Krajířova 27, 380 13 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníku v ul. Bezručova - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 05.04.2023 12:00
Modernizace soustavy veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2023 17.03.2023 10:00
Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 01.03.2023 23.03.2023 09:00
Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 04.04.2023 09:00
Vytápění ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 16.02.2023 09.03.2023 09:00
Střecha nad zázemím tělocvičny ZŠ B. Němcové
podlimitní Hodnocení 16.02.2023 10.03.2023 09:00
Oprava části kanalizace - ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Prodloužení chodníku v Chlumci u čp. 3 směr Nové Dvory
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2023 21.02.2023 12:00
Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4
podlimitní Zadáno 12.01.2023 07.02.2023 09:00
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - úprava vstupní haly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2023 16.01.2023 12:00
Varovný a informační systém města Dačice
nadlimitní Zadáno 30.12.2022 30.01.2023 09:00
Lávka přes Moravskou Dyji v Dačicích
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 12.01.2023 10:00
Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín
podlimitní Zadáno 27.07.2022 12.08.2022 09:00
Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 08.08.2022 10:00
Rozšíření skateparku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 05.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››