Profil zadavatele: Město Dačice

  • Název: Město Dačice
  • IČO: 00246476
  • Adresa:
    Krajířova 27, 380 13 Dačice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Místní komunikace k RD, Borek u Dačic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2019 30.04.2019 13:00
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 02.05.2019 09:00
Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2019 23.04.2019 10:00
Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 20.03.2019 13:00
Mobilní podium a zastřešení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 12.03.2019 13:00
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 11.03.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Za Lávkami
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2019 18.02.2019 14:00
Modernizace MěÚ Dačice, část 2 - Portál zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 17.12.2018 09:00
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích
podlimitní Zadáno 15.11.2018 15.01.2019 09:00
Část 1 - Hlavní informační systém
nadlimitní Zadáno 10.10.2018 12.11.2018 09:00
Část 3 - Portál občana
nadlimitní Zadáno 10.10.2018 19.11.2018 09:00
Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města
nadlimitní Zadáno 10.10.2018 22.11.2018 09:00
Modernizace MěÚ Dačice
nadlimitní Zadáno 10.10.2018 22.11.2018 09:00
Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 09.10.2018 14:00
Zateplení domu 189/V, Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 18.10.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››