Veřejná zakázka: Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 332
Systémové číslo: P21V00000032
Datum zahájení: 24.08.2021
Nabídku podat do: 03.09.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Seznam stavebních objektů:
SO 01 - Oprava komunikace k čp. 26, Hradišťko
SO 02 - Oprava místní komunikace na návsi, Toužín

SO 01 - Oprava řeší výměnu podkladních vrstev v celkové výšce 250mm. Povrch komunikace bude tvořen dvěma vrstvami a to podkladní vrstvou z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 v průměrné tl. 60mm a obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ACO 11+ 50/70 v tl. 40mm. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí fr. 0-32 v šířce 300mm od okraje komunikace.

SO 02 - Komunikace bude provedena ve stejném obrysu i nivelitě. Bude provedeno odstranění vrstvy z penetračního makadamu na povrchu komunikace. Dále se provede přerovnání a zhutnění obnažených podkladních vrstev. Současně s těmito úpravami se provede oprava povrchových znaků inženýrských sítí. Následně se položí podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ v průměrné tl. 60mm a na ní obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50mm. Současně proběhne i výměna všech obrub v dané lokalitě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 765 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajířova 27, 380 13 Dačice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky