Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ano (na smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb.)
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce vodovodu – III. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka Rekonstrukce vodovodu – III. etapa představuje rekonstrukci a rozšíření vodovodní sítě v obci Český Rudolec. Vodovodní síť v obci je dlouhodobě v technicky nevyhovujícím stavu, kdy dochází často k poruchám na starém litinovém vedení a konstantním únikům vody netěsnostmi. Obec již provedla I. a II. ETAPU rekonstrukce vodovodu a tato projektová dokumentace řeší III. ETAPU rekonstrukce vodovodu v Českém Rudolci.
Větev E je již provedena a NENÍ PŘEDMĚTEM veřejné zakázky.
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Miroslavem Homolkou
Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
IČ 25192591
DIČ CZ25192591
datová schránka: ak8w6qp
e-mail: mhomolka@centrum.cz
tel.: +420 605278396
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.02.2024 14:00
Datum zahájení: 24.01.2024 15:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):