Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY, V. ETAPA – SKRÝVKA ORNICE
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je příprava území ve formě skrývky ornice pro V. etapu výstavby rozšíření skládky odpadů S-OO Borek. Vlastní skrývka bude prováděna ve dvou vrstvách o 0,15 m (svrchní a spodní vrstva) s převozem na dvě samostatné mezideponie (č. 1 a 2).

Ornice ze svrchní skryté vrstvy bude uložena na mezideponii č. 1 a ornice ze spodní skryté vrstvy bude uložena na mezideponii č. 2. Po uložení veškeré skryté ornice na jednotlivé mezideponie bude provedeno jejich geodetické zaměření a vystaven Protokol o činnosti související se skrývkou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
Krajířova 27
380 01 Dačice
Kontakt: Nabídky je možné zasílat na výše uvedenou adresu, nebo osobně doručit do sídla zadavatele a to výhradně v úředních hodinách MěÚ Dačice, které jsou v aktuálně vyhlášeném nouzovém stavu však zásadně upravené!
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.01.2021 12:30
Datum zahájení: 15.01.2021 18:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: