Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na jihovýchodním okraji Obce Budíškovice. V řešeném území je navrženo 14 parcel pro rodinné domy.

Dále - viz přiložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Miroslavem Dvořákem (DELTA projekt s.r.o.).

Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a dalších dokumentech tvořících zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Bc. Martin Šťastný
e-mail: dotace@dacice.cz
tel: +420 702 154 059
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.11.2020 10:00
Datum zahájení: 02.11.2020 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):