Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky pro ZŠ – Obec Český Rudolec
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují zajištění IT vybavení, serveru a síťové infrastruktury a vybavení učeben nábytkem.

Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v této zadávací dokumentaci, a to v rámci:
„Části č. 1) IT vybavení, server a síťové infrastruktura“
Tato část veřejné zakázky řeší dodávku IT vybavení, serveru a síťové infrastruktury.

„Části č. 2) Nábytek“
Tato část veřejné zakázky řeší dodávku školního nábytku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Radim Pala, DiS., +420 773 204 154, administrátor VZ
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.07.2020 10:00
Datum zahájení: 25.06.2020 15:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):