Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 1 - Technologie
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nového nepoužitého IT vybavení učeben matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie, učebny pracovních a řemeslných činností, počítačové učebny a kabinetů a dodávka a montáž nového nepoužitého nábytku, který je pevně spojen s IT technologií těchto učeben.

Součástí předmětu plnění je i dodávka a instalace příslušného software, vč. nezbytných licencí.

V rámci vybavení učeben a kabinetů dodavatel rovněž provede dodávku a montáž slaboproudých a silnoproudých rozvodů (připojení a vzájemné propojení IT technologie).

Dodavatel zaškolí personál školy pro práci s dodaným vybavením.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která je k dispozici na hlavní internetové adrese veřejné zakázky https://zakazky.dacice.cz/contract_display_265.html.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Ing. Marek Bena,
zastupující zadavatele ve výběrovém řízení
e-mail: marek.bena@seznam.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.07.2019 09:00
Datum zahájení: 26.06.2019 16:49