Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Technickým předmětem zakázky je přístavba a drobnější stavební úpravy stávajícího objektu Knihovny Matěje Mikšíčka v Dačicích. Přístavba o rozměrech cca 15,50 x 6,25 m je navrhovaná směrem do dvora jako jednopodlažní, nepodsklepená, krytá plochou střechou a navazující bezbariérově na 1. NP stávajícího objektu městské knihovny. Součástí stavby jsou další stavební práce spojené s napojením technických instalací na stávající rozvody, stavební úpravy v přízemí stávajícího objektu městské knihovny a vnitřní propojení obou budov.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: MěÚ Dačice
Odbor dotací a investic
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
Kontakt: Zdeněk Sedláček
tel: 384 401 287
email: investice@dacice.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.04.2019 10:00
Datum zahájení: 02.04.2019 08:57