Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 3 - Portál občana
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka Portálu občana.

Portál občana bude umožňovat – kromě možnosti informovat občany – především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem. Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města, a rozšiřuje tak jejich možnosti.

Součástí předmětu je zaškolení administrátorů a uživatelů portálu, a dále maintenance a technická podpora pod dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí Portálu občana.

Další informace o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která je k dispozici na hlavní internetové adrese veřejné zakázky
https://zakazky.dacice.cz/contract_display_224.html.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Ing. Marek Bena
e-mail: marek.bena@seznam.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.11.2018 09:00
Datum zahájení: 10.10.2018 17:00