Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace MěÚ Dačice
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem veřejné zakázky je zefektivnit klíčové procesy městského úřadu Dačice a umožnit nové služby občanům i pracovníkům úřadu, tj. získat a včlenit komplex informačních technologií významně měnících interní i externí služby města.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující čtyři části:
Část 1 - Hlavní informační systém
Část 2 - Portál zaměstnance
Část 3 - Portál občana
Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část, více částí nebo každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část.

Informace o předmětu jednotlivých částí a podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace je společná pro všechny části veřejné zakázky, přílohy č. 1-5 zadávací dokumentace jsou pro každou část samostatné.

POZOR:
Pro části veřejné zakázky č. 1 až 3 lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 11. 2018 v 9.00 hod.
Pro část veřejné zakázky č. 4 lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 11. 2018 v 9.00 hod.
(viz také termín ukončení lhůty pro podání nabídek uvedený vždy na dílčí internetové stránce tohoto profilu zadavatele pro každou jednotlivou část veřejné zakázky a rovněž Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. II uveřejněné na tomto profilu zadavatele).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Ing. Marek Bena
e-mail: marek.bena@seznam.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.11.2018 09:00
Datum zahájení: 10.10.2018 17:00