Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Každý má právo na vzdělání - MŠ Za Lávkami – interiérové vybavení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově budovaného objektu MŠ Za Lávkami v Dačicích v rámci projektu „Každý má právo na vzdělání – Mateřská škola Za Lávkami“, který je financován částečně z vlastních zdrojů zadavatele a částečně z prostředků Evropské unie - Integrovaný regionální operační program (14. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, registrační číslo projektu v MS2014+ - CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000286.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: adresu
Městský úřad v Dačicích
odbor dotací a investic
Krajířova 27, 380 13 Dačice

nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/I, 380 13 Dačice.
Kontakt: Zdeněk Sedláček
Tel. č. 384 401 287
Email: investice@dacice.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.03.2018 10:00
Datum zahájení: 08.02.2018 14:03