Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1 – Nábytek
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2024 16:56:13
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
zadavatel Město Dačice tímto v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové" pro část 1 veřejné zakázky - Nábytek poskytuje všem dodavatelům přiložené Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel. 604 119 057


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1_sign.pdf (590.37 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Soupis dodávek a prací_část 1_rev. 20240321.xlsx (46.34 KB)