Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Úprava veřejného prostranství u obchodního domu Červený vrch
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 14:11:24
Předmět Upozornění na chybu v Příloze č.4

Vážení dodavatelé,

zadavatel byl jedním z dodavatelů dne 22. 2. 2024 ve 13.56 hod. upozorněn přes portál E-ZAK, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek, se vyskytuje chyba.

Zadavatel ověřil, že tomu tak skutečně je – na listu SO 102 chybí montážní položka k položce č.20 "Stupeň kamenný průřez 20/30".

Dodavatel uvede do položky č.20 na listu SO 102 cenu za "Stupeň kamenný průřez 20/30" vč. montáže.

Děkujeme, že této zprávě budete věnovat pozornost, Vaše nabídky na tuto zadávací podmínku budou brát zřetel, a budou tak obsahovat veškeré náklady nezbytné pro realizaci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem

Daniel Škarda
zastupující zadavatele v zadávacím řízení