Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava veřejného prostranství u obchodního domu Červený vrch
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2024 09:57:16
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava veřejného prostranství u obchodního domu Červený vrch“.

Zadavatel veřejné zakázky je město Dačice se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její příloha č.1 až č.4 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaší nabídku!

S pozdravem

Daniel Škarda
referent odboru správy majetku


Přílohy
- 0. Zadání veřejné zakázky.pdf (741.86 KB)