Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce vodovodu – III. etapa
Odesílatel Miroslav Homolka
Organizace odesílatele Obec Český Rudolec [IČO: 00246441]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 20:44:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uvádí Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 v přiložených souborech.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_1.pdf (211.49 KB)
- DOPLNĚNÍ P 4_soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xlsx (374.58 KB)