Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Prodloužení chodníku v Chlumci u čp. 3 směr Nové Dvory
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2023 12:48:27
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Prodloužení chodníku v Chlumci u čp. 3 směr Nové Dvory“.

Zadavatelem veřejné zakázky je město Dačice se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č.1 až 4 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaší nabídku!

S pozdravem

Daniel Škarda
referent odboru správy majetku


Přílohy
- 1. Zadání veřejné zakázky - Oprava chodníku v Chlumci před čp.3.pdf (640.48 KB)