Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2022 10:08:20
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava komunikace k čp. 88, Bílkov“.

Zadavatelem veřejné zakázky je město Dačice se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č.1 až 4 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaší nabídku!

S pozdravem

Daniel Škarda
referent odboru správy majetku


Přílohy
- 1. Zadání veřejné zakázky.pdf (268.60 KB)