Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2022 09:42:10
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice".

Zadavatelem veřejné zakázky je Město Dačice se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č. 1 až 4 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Daniel Škarda
referent odboru správy majetku


Přílohy
- 1. Zadání veřejné zakázky.pdf (271.18 KB)