Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení SKLÁDKA ODPADŮ S-OO BOREK, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY, V. ETAPA – SKRÝVKA ORNICE
Odesílatel Martin Šťastný
Organizace odesílatele Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek [IČO: 60816180]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2021 18:13:16
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek