Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava komunikací a cest, k.ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice
Odesílatel Daniel Škarda
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2020 10:56:54
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava komunikací a cest, k.ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice".

Zadavatelem veřejné zakázky je Město Dačice se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 00246476.

Výzva k podání nabídek je přílohou této zprávy, její přílohy č. 1 až 6 jsou k dispozici na profilu zadavatele.

Těšíme se na Vaši nabídku!

S pozdravem

Daniel Škarda
referent odboru správy majetku


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (297.69 KB)