Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 09:21:12
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- VZ - Výzva - Oprava části fasády čp. 1_JZ, SV, SZ.pdf (100.06 KB)