Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Za Lávkami
Odesílatel Zdeněk Sedláček
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 13:29:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník vyplní údaje v rekapitulaci začínající na řádku 77. Správný údaj Rekapitulace ceny stavebního objektu SO 03 se zobrazuje na řádku č. 97 - buňka G97. Účastníci použijí údaj z této buňky (hodnota z buňky G97 se automaticky přenáší do CELKOVÉ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY). Rekapitulace začínající řádky 138 a 209 jsou zařazeny do soupisu omylem - nepatří do této veřejné zakázky a nikam se nepřenáší.

Původní zpráva

Datum 07.02.2019 10:37:45
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr SO 03 rozvod trubek HDPE je uvedena 3x rekapitulace ceny, a to na řádku 77, 138 a 209. Která rekapitulace ze tří uvedených má být vyplněna?