Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace MěÚ Dačice
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2018 14:19:57
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. II

Dobrý den,
zadavatel tímto v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky poskytuje všem dodavatelům přiložené Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. II.

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Jírovcova 554/12
623 00 Brno
tel. 604 119 057


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění ZD č. II_sign.pdf (359.26 KB)
- Situační výkresy.zip (6.44 MB)