Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace MěÚ Dačice
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2018 08:58:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

Dobrý den,
zadavatel tímto v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky poskytuje všem dodavatelům přiložené Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Jírovcova 554/12
623 00 Brno
tel. 604 119 057


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. I_sign.pdf (284.36 KB)