Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2018 13:06:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci následovně:
- Termín pro dokončení díla je nově stanoven na 30.11.2018

Podané nabídky musí obsahovat nové znění Smlouvy o dílo, viz příloha "Smlouva o dílo_po doplnění zadávací dokumentace".


Přílohy
- 24279-2018_Upřesnění_zadávací_dokumtace.pdf (451.82 KB)
- 24279-2018_Upřesnění_zadávací_dokumtace.pdf (451.82 KB)