Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2018 08:17:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění zadávací dokumentace - změna termínu dokončení realizace díla viz příloha.


Přílohy
- DoplněníZadání VZ _ Oprava komunikace Bílkov - Hříšice.pdf (87.56 KB)
- DoplněníZadání VZ _ Oprava komunikace Bílkov - Hříšice.pdf (87.56 KB)