Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice
Odesílatel Monika Nováková
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2018 10:32:46
Předmět Výzva

Přílohou vám zasíláme výzvy k podání nabídky na akci "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice".


Přílohy
- Zadání VZ _ Oprava komunikace Bílkov - Hříšice.pdf (87.51 KB)