Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“ podle projektové dokumentace a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu:

Členění stavby:
Stavba je uvažována jako celek a je rozdělena na stavební objekty:
- SO 101 – Chodník,
- SO 102 – Oprava stávající komunikace,
- SO 182 – DIO,
- SO 201 – Most přes Moravskou Dyji,
- SO 401 – Ochrana hladinoměru,
- SO 402 – dočasná přeložka kabelu CETIN.

Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a dalších dokumentech tvořících zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky je nutno podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz).
Kontakt: Ing. Marek Bena,
zastupující zadavatele v zadávacím řízení
e-mail: marek.bena@seznam.cz
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 02.05.2019 09:00
Datum zahájení: 11.04.2019 14:21