Veřejná zakázka: Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 319
Systémové číslo: P21V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 2021-02
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2021
Nabídku podat do: 13.05.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova části stávajícího přívodního vodovodního řadu Slavonice - Dačice. Stavebně jde o liniový podzemní stavební objekt, vodovodní řad pro veřejnou potřebu, který bude ukládán do otevřeného výkopu. Navržená stavba je jednou z etap obnovy celého řadu. Trasa vodovodu je prakticky v celé délce vedena v souběhu se stávajícím potrubím, v jeho ochranném pásmu. Výjimkou je krátký úsek pod křižovatkou silnic č. 151 a 406, kde je z důvodu rekonstrukce křižovatky trasa přeložena. Navrženo je využít stávajících vzdušníkových armaturních šachet, v těchto místech se tedy nová trasa odklání do původní.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Obnova přívodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa“, kterou vypracovala projekční kancelář projekční kanceláří Ing. Tomáš Kokta, Zborovská 199/III, Jindřichův Hradec, IČ: 46675230, pod ev. číslem 06/2020.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 819 584 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovod Landštejn
 • IČO: 60817771
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27
  38001 Dačice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy