Veřejná zakázka: Vybavení učeben základních škol v Dačicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 313
Systémové číslo: P21V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2021
Nabídku podat do: 12.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení učeben základních škol v Dačicích
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků provedením rekonstrukce, stavebních úprav a vybavením dvou odborných učeben základních škol v Dačicích novými technologiemi, nábytkem a dalšími prvky, a to:
- polytechnické učebny Základní školy Dačice, Komenského 7 v Dačicích,
- učebny jazykové laboratoře Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 v Dačicích.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření specializovaných odborných učeben realizací vzájemně provázaných:
- stavebních prací na rekonstrukci a stavebních úpravách těchto učeben,
- dodávky IT vybavení včetně příslušného software, jeho instalace, napojení na příslušné rozvody a funkčního oživení a zprovoznění,
- dodávky nábytku, jeho montáže, instalace a napojení na příslušné rozvody.

S ohledem na různorodou povahu předmětu plnění je veřejná zakázka rozdělena na následující tři části:
Část 1 - IT Vybavení
Část 2 - Nábytek
Část 3 - Stavební práce

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou jednu část, více částí, nebo každou část veřejné zakázky.

Nezbytnou podmínkou pro dodavatele vybraného pro plnění příslušné části veřejné zakázky je koordinace jeho plnění s plněním dodavatelů ostatních částí veřejné zakázky.

Informace o předmětu jednotlivých částí, podmínkách účasti dodavatelů a podání nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Výzva k podání nabídek a její přílohy č. 2 a 6 jsou společné pro všechny části veřejné zakázky, přílohy č. 1 a 3 až 5 jsou pak samostatné pro každou část veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 132 362 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dačice
 • IČO: 00246476
 • Poštovní adresa:
  Krajířova 27, 380 13 Dačice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345598

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy